Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Procedura wydawania opinii po przeprowadzonej diagnozie

Procedura wydawania opinii po przeprowadzonej diagnozie
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku działa w oparciu o rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013.199 ze zm.).

PODSTAWY PRAWNE WYDAWANYCH OPINII - DALEJ

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o wydanie opinii konieczne jest przeprowadzenie w  poradni  badania diagnostycznego na podstawie wniosku o udzielenie dziecku pomocy  (pedagogicznej, psychologicznej lub logopedycznej) - WNIOSEK O UDZIELENIE DZIECKU POMOCY.

  1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia - DRUKI - WNIOSKI (złożony w sekretariacie Poradni po przeprowadzonej diagnozie), w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
  2. Osoba składająca wniosek,  może dołączyć do niego posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki - także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. DRUKI - OPINIE NAUCZYCIELI
  3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń - zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
  4. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w punkcie 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia
  5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując o tym osobę składającą wniosek. 
  6. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
  7. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia - DRUK - INFORMACJA, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

 

Sprawy realizowane są w kolejności zgłoszeń, sprawy pilne - na bieżąco.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 17-09-2013 22:36:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 17-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 13-01-2019 13:41:01