Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podstawy prawne działania

Akt założycielski Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku jako placówki publicznej z dnia 10 września 1993 r. wydany został przez Kuratora Oświaty w Słupsku.

Rada Powiatu Słupskiego podjęła Uchwałę Nr XXIV/150/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie reorganizacji poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w powiecie słupskim.

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa w oparciu o:

 • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2020.1327 j.t. ze zm).
 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2021.1082 t.j. ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 j.t ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1552 t.j.)
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1280 t.j.).
 • Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2013.532 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2017.1616).
 • Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2014.1157 ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U.2017.1743).
 • Rozporządzenie MEN z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2017.1635).
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz.U.2020.1309 t.j.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 15-09-2013 22:55:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 15-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 13-11-2021 19:31:29