Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w roku 2019.

 • Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie  wprowadzenia planu działań, przydziału celów zgodnie z planem działań, arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku, harmonogramu planu działań kontrolnych w ramach kontroli zarządczej na rok 2020 dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U.  z 2010 r. Nr 187, poz. 1254)  oraz Załącznika nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie organizacji Kontroli zarządczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zasad jej koordynacji.
 • Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu, terminu i zasad przeprowadzenia w 2019 r. inwentaryzacji okresowej w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: art. 26 i 27 ustawy z 29 września 1994 r/ o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zmianami.
 • Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie płatności zobowiązań za miesiąc grudzień oraz wypłat wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi oraz nauczycielom.
  • Na podstawie art. 85 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 936), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.), Regulaminu Pracy z dnia 16 czerwca 2009 r. i Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 2 września 2019 r.
 • Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 13 września 2019 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: art. 772 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. ze zm.
  • Traci moc Zarządzenie nr 24/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku".
 • Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2019 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy  w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).
 • Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 14 czerwca 2019 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 8 kwietnia 2019 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie organizacji  "Dnia  otwartej  Poradni  9 marca 2019 r.
  • Na podstawie § 23 Regulaminu pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zenonowi Bereżańskiemu - wicedyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w zastępstwie za Panią Jolantę Kamińską - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w czasie jej nieobecności.
  • Na podstawie § 68 ust. 9 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2018.996 j.t. ze zm.).
  • Traci moc Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
 • Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Panu Zenonowi Bereżańskiemu stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: art. 64 ust. 1 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2018.996 j.t. ze zm.)
 • Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 w Regulaminie pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku
  • Na podstawie: § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973).
 • Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany terminu zebrania Rady Pedagogicznej.
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań Rady Pedagogicznej w dniu 11 i 18 stycznia 2019 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia stawki godzinowej za wynajęcie sali konferencyjnej w 2019 r.

Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku dostępne są do wglądu w sekretariacie poradni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 13-01-2019 14:26:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 13-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 29-03-2021 12:42:35