Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kontrole zewnętrzne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w 2015 r.

Kontrole zewnętrzne w roku 2015.

  • Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrola prowadzenia gospodarki finansowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku w 2014 r.

Kontrolę przeprowadziła Ewa Walitów, inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku, na podstawie upoważnienia Nr OR-III.077.1.27.2015 Starosty Słupskiego z dnia 9 lipca 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 13 - 22.07.2015 r.

Kontrola miała na celu sprawdzenie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostkę w 2014 r.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli z dnia 13 października 2015 r. W szczególności nieprawidłowości polegały na:

  1. Braku oświdaczenia przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej o przebytym szkoleniu dotyczącym zasad, terminów oraz sposobu przeprowadzania inwentaryzacji - strona 8 protokołu.
  2. Poprawianiu błędów na arkuszach spisowych za pomocą korektora, pozostawianiu pustych, niewypełnionych wierszy - strona 8 protokołu.
  3. Braku stosowania zasad określonych zarządzeniem w sprawie dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - strona 9 protokołu.
  4. Niepełnym oświadczeniu pracownika dotyczącym wyżywienia w trakcie podróży służbowej, co miało wpływ na wysokość wyliczonej diety - strona 11 protokołu.

W celu wyeliminowania powyższych nieprawidłowości Starosta Słupski wydał zalecenia:

  1. Przeprowadzoną inwentaryzację dokumentować za pomocą niezbędnych oświadczeń.
  2. Błędy na arkuszach spisownych poprawiać zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości, nie pozostawiać pustych, niewypełnionych wierszy.
  3. Udzielając zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty okreslonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosować zasady przyjęte w jednostce.
  4. Przyjmując oświadczenie pracownika dotyczące wyzywienia w trakcie trwania podróży służbowej, zwracać szczególną uwagę, czy prawidłowo okreslił ilość zapewnionych posiłków.

Protokół z kontroli dostępny jest do wglądu u dyrektor poradni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 25-04-2016 12:31:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 25-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 07-01-2017 18:47:59