Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w roku 2016.

 • Zarządzenie nr 28/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia planu działań, przydziału celów zgodnie z planem działań, arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku, harmonogramu planu działań kontrolnych w ramach kontroli zarządczej na rok 2017 dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 27/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasady ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie płatności zobowiązań za miesięc grudzień oraz wypłat wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi oraz nauczycielom w dniu 22 grudnia 2016 r.
 • Zarządzenie nr 25/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie procedur obiegu dokumentów, polityki rachunkowowści oraz zakładowego planu kont w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Zmienia Zarządzenie Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku nr 57/2010 z dnia 16.11.2010 r. w sprawie procedur obiegu dokumentów, polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 24/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku".
  • Zmieniony Zarządzeniem nr 12/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 2 września 2019 r.
  • Traci moc "Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku" - ze zmianami,  wprowadzony Zarządzeniem nr 47/2011 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 19.12.2011 r.
 • Zarządzenie nr 23/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 22/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie rozliczania godzin ponadwymiarowych.
 • Zarządzenie nr 21/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 23 listopada 2016 r.
 • Zarządzenie nr 20/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zakresu, terminu i zasad przeprowadzenia w 2016 r. inwentaryzacji okresowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 19/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 21 września 2016 r.
 • Zarządzenie nr 18/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 7 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Idzik - głównej księgowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w zastępstwie za Panią Jolantę Kamińską - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku i Panią Iwonę Rogozińską - wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - w razie ich jednoczesnej nieobecności.
  • Straciło moc Zarządzeniem nr 5/2018 z dnia 24.01.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Klawikowskiej - głównej księgowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w zastępstwie za Panią Jolantę Kamińską - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku i Panią Iwonę Rogozińską - wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - w razie ich jednoczesnej nieobecności.
 • Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zwołania w dniu 9 września 2016 r. zebrania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 16/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 7 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Rogozińskiej - wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w zastępstwie za Panią Jolantę Kamińską - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - w czasie jej nieobecności.
  • Straciło moc Zarządzeniem nr 22/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 31 października 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Pani Iwony Rogozińskiej.
 • Zarządzenie nr 15/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 7 września 2016 r. w sprawie powierzenia Pani Iwonie Rogozińskiej stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Straciło moc Zarządzeniem 22/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 31 października 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Pani Iwony Rogozińskiej.
 • Zarządzenie nr 14/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 7 września 2016 r.
 • Zarządzenie nr 13/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2016 r.
 • Zarządzenie nr 12/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 26 sierpnia 2016 r.
 • Zarządzenie nr 11/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej w dniu 30 czerwca 2016 r.
 • Zarządzenie nr 10/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 13 maja 2016 r.
 • Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 29 kwietnia 2016 r.
 • Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 6 kwietnia 2016 r.
 • Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie organizacji "Dnia Otwartej Poradni" 16 kwietnia 2016 r.
 • Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 16 marca 2016 r.
 • Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 16 lutego 2016 r.
 • Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian   w "Regulaminie tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku" i w "Planie podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych".
 • Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupku", zmieniające Zarządzenie nr 30/2011 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Traci moc Zarządzenie  nr 30/2011 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Straciło moc Zarządzeniem nr 13/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych.
 • Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 27 stycznia 2016 r.
 • Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia stawki godzinowej za wynajęcie sali konferencyjnej w 2016 r.

Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku dostępne są do wglądu w sekretariacie poradni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 03-01-2016 20:26:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 03-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 28-03-2021 22:28:20