Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kontrole zewnętrzne w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku w 2012 r.

Kontrole zewnętrzne w roku 2012.

  • Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Organizacja pracy placówki, przestrzeganie przepisów BHP.

Kontrolę przeprowadziła Dagna Sikorska, główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku, na podstawie upoważnienia Nr OR-III.077.1.28.2012 z dnia 10 lipca 2012 r. Starosty Słupskiego. Kontrolę przeprowadzono w dniach 11 - 13.07.2012 r.

Kontrola miała na celu sprawdzenie organizacji pracy placówki i przestrzegania przepisów BHP. Kontrolą objęto okres od dnia 1 września 2011 r. do dnia 11 lipca 2012 r.

Kontrolująca nie wniosła uwag do przedłożonych dokumentów i informacji w zakresie objętym kontrolą. W związku z powyższym nie zachodziła potrzeba wydania i wykonania zaleceń pokontrolnych.

Protokół z kontroli dostępny jest do wglądu u dyrektor poradni.

  • Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrola realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U z 2012 r., poz. 592) oraz prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych.

Kontrolę przeprowadziły Sylwia Świeboda i Magdalena Osman, inspektorzy w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku, działając na podstawie upoważnienia Nr OR.III.077.1.50.2012 Starosty Słupskiego z dnia 23 sierpnia 2012 r. Kontrolę przeprowadzono w dniach 29.08 - 31.08.2012 r.

Kontrola miała na celu sprawdzenie sposobu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592) oraz gospodarowania środkami Funduszu, a także prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych nr OR-IX.1711.1.14.2011 z dn. 14.11.2011 r. Kontrolą objęto rok 2011 i 2012.

Protokół z kontroli dostępny jest do wglądu u dyrektor poradni.

Wystąpienia pokontrolnego nie było.

  • Kontrola Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Koszalinie

Badanie okresowe platform do przewozu osób niepełnosprawnych

Kontrolę przeprowadził Piotr Oleś, inspektor w Urzędzie Nadzoru Technicznego Oddział Terenowy w Koszalinie, w dniu 16.11.2012 r.

Na podstawie  art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu badania okresowego (protokoły z dnia 16.11.2012 r.) urządzenia technicznego o numerze fabrycznym 105495 i numerze ewidencyjnym N3011000222 oraz urządzenia technicznego o numerze fabrycznym 105496 i numerze ewidencyjnym N3011000223:

  • zezwala się na ekslopatację, przy parametrach określonych w protokołach,
  • ustala się dla urządzeń formą dozoru pełnego,
  • traci moc decyzja Prezeza UDT z dnia 4.11.2010 r. w sprawie zezwolenia na eksploatację ww.

Decyzja jest ważna do 30.11.2014 r.

Protokoły z kontroli dostępne są do wglądu u referenta w poradni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 09-02-2014 22:15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 09-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 09-02-2014 22:15:33