Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zasady współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2017/2018 Jolanta Kamińska 2017-11-20 21:37:37 edycja dokumentu
Harmonogram pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2018/2018 Jolanta Kamińska 2017-11-20 21:37:07 edycja dokumentu
Zasady współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2017/2018 Jolanta Kamińska 2017-11-20 21:34:48 dodanie dokumentu
Oferta programowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku na rok szkolny 2017/2018 Jolanta Kamińska 2017-11-20 21:34:05 dodanie dokumentu
Harmonogram pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2018/2018 Jolanta Kamińska 2017-11-20 21:33:21 dodanie dokumentu
Plan pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2017/2018 Jolanta Kamińska 2017-11-20 21:32:18 dodanie dokumentu
Zasady współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2016/2017 Jolanta Kamińska 2017-11-20 21:30:25 edycja dokumentu
Harmonogram pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2016/2017 Jolanta Kamińska 2017-11-20 21:30:04 edycja dokumentu
Plan pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2016/2017 Jolanta Kamińska 2017-11-20 21:29:42 edycja dokumentu
Oferta programowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku na rok szkolny 2016/2017 Jolanta Kamińska 2017-11-20 21:29:18 edycja dokumentu
Sposób załatwiania spraw Jolanta Kamińska 2017-11-19 22:40:44 edycja dokumentu
Sposób załatwiania spraw Jolanta Kamińska 2017-11-19 22:35:51 edycja dokumentu
Sposób załatwiania spraw Jolanta Kamińska 2017-11-19 22:29:56 edycja dokumentu
Sposób załatwiania spraw Jolanta Kamińska 2017-11-19 22:07:55 edycja dokumentu
Sposób załatwiania spraw Jolanta Kamińska 2017-11-19 22:06:27 edycja dokumentu
Sposób załatwiania spraw Jolanta Kamińska 2017-11-19 21:49:37 edycja dokumentu
Sposób załatwiania spraw Jolanta Kamińska 2017-11-19 21:38:32 edycja dokumentu
Sposób załatwiania spraw Jolanta Kamińska 2017-11-19 21:30:27 edycja dokumentu
Kompetencje Rady Pedagogicznej Jolanta Kamińska 2017-11-19 21:13:38 edycja dokumentu
Wykaz kadry pedagogicznej Jolanta Kamińska 2017-11-19 21:08:24 edycja dokumentu
Zakres działania Jolanta Kamińska 2017-11-19 21:05:39 edycja dokumentu
Wicedyrektor poradni Jolanta Kamińska 2017-11-19 21:04:48 edycja dokumentu
Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia - wniosek składany przez dyrektora przedszkola, szkoły, placówki. Jolanta Kamińska 2017-11-08 10:58:09 edycja dokumentu
Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia - wniosek składany przez dyrektora przedszkola, szkoły, placówki. Jolanta Kamińska 2017-11-08 10:57:03 dodanie dokumentu
Druk zaświadczenia lekarskiego dla ucznia, w przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Jolanta Kamińska 2017-10-10 21:28:15 edycja dokumentu
Druk zaświadczenia lekarskiego w celu objęcia dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. Jolanta Kamińska 2017-10-10 21:19:39 dodanie dokumentu
Druk zaświadczenia lekarskiego dla ucznia, w przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Jolanta Kamińska 2017-10-10 21:15:01 dodanie dokumentu
Druk zaświadczenia lekarskiego dla ucznia, w przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (ze względu na stan zdrowia). Jolanta Kamińska 2017-10-10 21:14:40 usunięcie dokument
Opinia o sytuacji dyaktycznej i wychowawczej ucznia w celu objęcia ucznia zindywidualizową ścieżką kształcenia. Jolanta Kamińska 2017-10-10 21:14:11 edycja dokumentu
Opinia o sytuacji dyaktycznej i wychowawczej ucznia w celu objęcia ucznia zindywidualizową ścieżką kształcenia. Jolanta Kamińska 2017-10-10 21:11:03 dodanie dokumentu
Druk zaświadczenia lekarskiego dla ucznia, w przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (ze względu na stan zdrowia). Jolanta Kamińska 2017-09-18 10:01:41 edycja dokumentu
Druk zaświadczenia lekarskiego dla ucznia, w przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (ze względu na stan zdrowia). Jolanta Kamińska 2017-09-18 09:57:43 edycja dokumentu
Druk zaświadczenia lekarskiego dla ucznia, w przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (ze względu na stan zdrowia). Jolanta Kamińska 2017-09-18 09:56:30 edycja dokumentu
Druk zaświadczenia lekarskiego dla ucznia, w przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (ze względu na stan zdrowia). Jolanta Kamińska 2017-09-18 09:56:16 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jolanta Kamińska 2017-09-18 09:53:07 usunięcie dokument
Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Jolanta Kamińska 2017-09-18 09:51:12 usunięcie dokument
Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci/uczniów, którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola. Jolanta Kamińska 2017-09-18 09:50:37 usunięcie dokument
Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jolanta Kamińska 2017-09-18 09:49:37 usunięcie dokument
Wniosek do Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zmiana od 15 września 2017 r.) Jolanta Kamińska 2017-09-18 09:49:07 edycja dokumentu
Wniosek do Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zmiana od 15 września 2017 r.) Jolanta Kamińska 2017-09-18 09:48:24 edycja dokumentu